Elektrickevozy.cz

Trendy: elektromobilová revoluce v ČR | Tesla Model 3 | elektromobily nebo hybridy? | TOP 10 elektromobilů pro rok 2020

Etický kodex serveru Elektrickevozy.cz

Pravidla etického kodexu serveru Elektrickevozy.cz platí pro všechny členy redakce, ať už interní či externí, kteří se podílejí na tvorbě obsahu Elektrickevozy.cz. Redaktor dodržováním těchto pravidel ctí právo čtenářů na pravdivé, nezkreslené a objektivně podané informace. Nedodržení tohoto kodexu má pro redaktory pracovně právní následky.

 1. Redaktor je povinen poskytovat čtenářům pravdivé, nezkreslené a objektivně podané informace, které se opírají o fakta. V případě, že jde o subjektivní názor redaktora či spekulaci (tedy status, kdy neznáme fakta), musí být článek jasně označen (např.: štítkem „spekulace“, zařazením do patřičné rubriky apod.).

  1.1. Pokud redaktor zjistí, že informace, které uvedl, jsou v rozporu s bodem 1, je povinen upravit je tak, aby odpovídaly bodu 1.

  1.2. Redaktor pracuje nezávisle a nenechá se ovlivnit za účelem podání nepravdy či polopravdy.
 2. Redaktor dbá na to, aby při tvorbě obsahu dodržoval zákony České republiky.
 3. Redaktor nepoužívá v textu vulgarismy, nediskriminuje a vyhýbá se předsudkům.
 4. Redaktor nevynáší interní informace ven, a to ať už se týkají chodu redakce, jednotlivých redaktorů a kolegů, tvorby obsahu a případně i partnerů Elektrickevozy.cz. Pokud si to situace vyžádá, konzultuje to nejprve se šéfredaktorem nebo s ředitelem redakcí.
 5. Redaktor na tiskových konferencích a dalších setkání s partnery či s jinými novinářskými subjekty jednoznačně hájí Elektrickevozy.cz a reprezentuje svou redakci. To samé platí i na sociálních sítích a internetu obecně; zvláště potom, jedná-li pod jménem své redakce.
 6. Redaktor nekopíruje práci ostatních. Při převzetí informací vždy uvádí zdroj – minimálně na konci článku včetně hypertextového odkazu, v ideálním případě i v textu samotném. Redaktor tím respektuje práci ostatních novinářů z jiných médií.

  6.1. Redaktor se snaží získat více než jeden zdroj, přičemž všechny zdroje, ze kterých čerpal, následně uvede včetně odkazu na konci článku.

  6.2. Pokud redaktor přímo cituje zdroj (tedy slovo od slova, např. v případě vyjádření), musí to jasně uvést. Zároveň redaktor nikdy necituje (tedy slovo od slova) celý článek, ale pouze nezbytně nutnou část. Článek musí mít z většiny vlastní obsah vytvořený od redaktora Elektrickevozy.cz.

  6.3. Redaktor myslí kriticky.
 7. Redaktor se zcela jasně věnuje obsahu, na který je server Elektrickevozy.cz zaměřen.
 8. Redaktor respektuje pracovní pokyny šéfredaktora a ředitele redakcí.
Mobilní zobrazení